29.02.2024 / 13:46
StoryEditor

Pracownicy tymczasowi w handlu: BHP przy umowach cywilnoprawnych

Pracownicy sezonowi są szczególnie poszukiwani w okresie wakacyjnym.Shutterstock
Mocna dynamika wzrostu sprzedaży wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób do takich czynności jak: wykładanie towaru, obsługa klienta czy prace inwentaryzacyjne. Natomiast w przypadku sklepów internetowych rośnie zapotrzebowanie na personel konfekcjonujący towar i pakujący zamówienia, ale też na operatorów logistycznych, magazynierów, kierowców i kurierów. W czasie intensywnej działalności elastyczność zatrudnienia staje się kluczowym czynnikiem prowadzenia biznesu.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, przedsiębiorcy często sięgają po różne formy zatrudnienia, a jedną z nich są umowy cywilnoprawne. W dużej mierze to popularne w handlu umowy zlecenia czy też umowy o dzieło. Obie formy zatrudnienia pozwalają na zatrudnienie pracownika na krótki czas oraz bez okresu wypowiedzenia. Taka elastyczność jest korzystna w dostosowaniu zespołu pracowniczego do niestandardowych potrzeb poszczególnych sezonów w ciągu roku (zwłaszcza sezonu letniego w miejscowościach turystycznych, gdzie otwierane są dodatkowe placówki). Jednak bardzo ważne jest, aby pamiętać tutaj o ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem na stanowisku pracy.

- Zgodnie z art. 304 k.p., pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy również osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osobom prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą. Niezależnie więc od formy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy powinny zawsze być priorytetem. Osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych powinny cieszyć się takim samym poziomem ochrony i bezpieczeństwa, co pracownicy zatrudniani na umowę o pracę – informuje Magdalena Włastowska, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. 

Pracownicy zatrudniani okresowo mogą zatem oczekiwać od pracodawcy przygotowania w zakresie:

•    Szkolenia BHP - niezależnie od rodzaju umowy trzeba zapewnić odpowiednie szkolenia z zakresu BHP. Jest to inwestycja w bezpieczeństwo, która zapobiega wypadkom i komplikacjom zdrowotnym.

•    Odpowiednie środki ochrony indywidualnej: każdy pracownik bez wyjątku, powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt ochronny oraz narzędzia pracy, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

•    Monitorowanie i zarządzanie: pracodawcy powinni monitorować warunki pracy oraz przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich. Regularne audyty stanu bezpieczeństwa i konsultacje z zespołem BHP mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka.

•    Kultura bezpieczeństwa: istotne jest promowanie kultury bezpieczeństwa wśród osób zatrudnionych, niezależnie od ich formy zatrudnienia. Zachęcanie do zgłaszania potencjalnych zagrożeń oraz incydentów związanych z BHP może znacząco przyczynić się do poprawy warunków pracy.

- Umowy cywilnoprawne stanowią wartościowe narzędzie, które pozwala firmom dostosować się do sezonowych wymagań rynku. Niemniej jednak, nie można zapominać o priorytecie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbałość o te kwestie, niezależnie od formy zatrudnienia, pozwala zapewnić komfortowe, bezpieczne warunki pracy oraz zminimalizować ryzyko wypadków. To podejście, które łączy elastyczność i bezpieczeństwo, prowadzi do sukcesu nie tylko w gorących sezonach, ale także poza nimi – kwituje ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. 

23. czerwiec 2024 20:25