01.03.2024 / 14:18
StoryEditor

Handel w erze technologii: raport o wykorzystywaniu nowych narzędzi

Nowoczesne technologie cyfrowe są wykorzystywane na codzień w sklepach.
Pracownicy handlu już nie wyobrażają sobie, jak mogliby funkcjonować bez technologii. Jak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora sprzedaży, niemal wszyscy są zgodni co do jednego: technologia stała się nieodłączną częścią funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Tego zdania jest 96 proc. ankietowanych.

Cyfrowe odbicie dystrybucji i sprzedaży

Przepływ informacji w handlu jest kwestią kluczową. Firmy z tego sektora, które korzystają dziś z narzędzi cyfrowych, otrzymują m.in. możliwość kontaktowania się pracowników, dostęp do bazy danych oraz zdolność do generowania różnych informacji. Mogą to być analizy czy raporty, np. dotyczące wyników sprzedaży w określonym okresie, miejscu lub grup produktowych. Odpowiednie narzędzia służą także digitalizacji organizacji pracy, obejmując grafiki pracowników, plan zadań do wykonania czy raportowanie – od najbardziej podstawowych bo obszerne analizy.  

Niemal wszyscy ankietowani dla Slack zgodzili się co do jednego - poprawa procesów w ich organizacji, w tym komunikowania się, może być kluczowa dla przezwyciężenia większości trudności, z jakimi się dziś zmagają. Na przykład rezygnacji z pracy cennych dla każdej organizacji pracowników tzw. pierwszej linii. Aż 95 proc. ankietowanych zgodziło się, że istotne w tej kwestii może być większa dbałość o poczucie przynależności pracowników do organizacji.

– Systemy wspierające zarządzanie i organizację pracy, np. klasy SFA - sales force automation, umożliwiają automatyzację nie tylko pracy handlowców, ale też przepływu informacji. Powodują, że wiele procesów w organizacji można przeprowadzić po prostu sprawniej i szybciej – tłumaczy Adam Sienkiewicz, Head of Sales z Sagra Technology, firmy specjalizującej się w systemach IT m.in. dla handlu. – W ramach jednego rozwiązania menadżerowie mogą przydzielać zadania i otrzymywać dane o wynikach, które następnie mogą poddawać analizie. Ograniczona zostaje zatem liczba rozproszonych kanałów komunikacji do jednego systemu, co w oczywisty sposób ułatwia pracę. A to tylko niewielki wycinek możliwości rozwiązań SFA, jeśli chodzi o optymalizację procesów.

Mnożące się zadania można ułatwić lub zautomatyzować

Jeszcze dekadę temu sklepy detaliczne były miejscem, w którym klienci dokonywali po prostu zakupu towarów. Dziś sklepy spełniają znacznie więcej funkcji. Prawie połowa ankietowanych (46 proc.) wskazała, że ich sklepy oferują także usługę „kup online, odbierz w sklepie”. 4 na 10 placówek świadczy niestandardowy merchandsing, tyle samo przeprowadza rutynowe kontrole zapasów. Mimo sporego obciążenia pracowników tymi dodatkowymi zadaniami, stosunkowo niewielki odsetek sprzedawców detalicznych prowadzi działania, które mogłyby tutaj pomóc. Chodzi o ułatwianie przeprowadzania zmian, które zapewnia zaledwie 29 proc. ankietowanych firm. 

– Często zajmowanie się merchandisingiem przez pracowników sklepów wynika z umów z producentami. To właśnie na sklepach może ciążyć obowiązek zadbania o standardy ekspozycji i ten obszar jest brany pod uwagę przy rozliczeniu kontraktu. Na szczęście weryfikacja może być wsparta przez technologię rozpoznawania obrazu. Dzięki AI przedstawiciele producenta mogą szybko sprawdzić, czy standardy są spełnione, a system dostarcza jednoznacznych danych i usprawnia w ten sposób współpracę sklepu i producenta – mówi Adam Sienkiewicz.

Więcej wydatków na technologie

Jakich narzędzi używają dziś pracownicy handlu? Ponad trzech na czterech (77 proc.) uczestników ankiety mówi o poczcie elektronicznej. Inne powszechnie stosowane rozwiązania obejmują oprogramowanie do zarządzania zapasami (używa ich 48 proc.), czat (używany przez 47 proc.) i oprogramowanie do zarządzania zadaniami (używane przez 44 proc.). 

Ponieważ technologia jest postrzegana dziś jako kluczowa dla nowoczesnych operacji handlowych, większość detalistów przewiduje, że ich roczne budżety na innowacyjne wdrożenia w sklepach w ciągu najbliższych trzech lat wzrosną. Spodziewa się tego dwóch na trzech uczestników badania (68 proc.). Co piąty (21 proc.) uważa, że budżety wzrosną znacznie, a blisko połowa (47 proc.) ocenia, że wzrosną nieznacznie. Zaledwie 6 proc. jest zdania, że budżety ich organizacji w najbliższych latach będą obniżane.

23. czerwiec 2024 13:39