26.06.2024 / 09:28
StoryEditor

Systemy franczyzowe są ważne zarówno dla społeczności lokalnych, jak i dla całej gospodarki kraju

Sklep sieci Primus, zdj. ilustracyjne (fot. KK)
Podczas tegorocznej edycji kongresu Retail Trends 2024 dr Marta Ziółkowska, Katedra Zrównoważonego Biznesu, Instytut Zarządzania, SGH, przedstawiła prezentację pt. "Franczyzowy boom! Na ile systemy franczyzowe w handlu detalicznym mogą wpłynąć na rozwój sektora i polskiej gospodarki?"

Autorka prezentacji, dr Marta Żiółkowska z SGH, wskazuje, że istotą a zarazem celem organizacji franczyzowych jest nawiązywanie bliskiego kontaktu z klientami, dostosowanie oferty do ich potrzeb oraz zapewnienie im wysokiego poziomu doświadczenia zakupowego. Skuteczne budowanie dobrych relacji z klientami przyczynia się do zwiększania konkurencyjności małych podmiotów handlowych.

Transfer know-how i stabilność biznesu

Systemy franczyzowe ułatwiają transfer know-how i nowoczesnych technologii od operatorów do małych podmiotów. Wsparcie ze strony dużych podmiotów organizujących franczyzę zwiększa stabilność funkcjonowania mniejszych firm handlowych, upraszcza codzienne zarządzanie sklepami i w ten sposób pośrednio ułatwia sukcesję biznesu, o którą często niełatwo, ponieważ potencjalni następcy obecnych właścicieli – często założycieli firmy – nie zawsze są skłonni przejmować działalność wymagającą ogromnego nakładu pracy i narażonego na presję otoczenia rynkowego.

90 tys. jednostek franczyzowych

Te zalety sprawnych systemów franczyzowych przyczyniają się do ich rozwoju. Obecnie według danych SGH takich organizacji jest łącznie ok. 1350 i zrzeszają łącznie ponad 90 tys. jednostek franczyzowych. Znaczna część franczyz funkcjonuje w branży spożywczej oraz gastronomii i w obu cieszą się rosnącą popularnością.

Łącznie 4 największe systemy franczyzowe handlu spożywczego zrzeszają ponad 28 tys. mikrofirm, prowadzących ok. 42 tys. sklepów. Przy założeniu, że każda placówka franczyzowa na polskim rynku zatrudnia średnio 6–7 osób, plus zatrudnienie w centrali, oznacza to łącznie ponad 1 mln miejsc pracy generowanych przez powiązania franczyzowe.

Sieci franczyzowe są często ważnym uczestnikiem społeczności lokalnych. Za sprawą odprowadzanych podatków wspierają samorządy, dzięki polityce zakupowej stanowią kanał dystrybucji dla lokalnych dostawców, wspierają też lokalne społeczności.

Franczyza jest sprawdzonym formatem biznesu. Tworzy miejsca pracy w gospodarce – bezpośrednio i pośrednio – stymuluje przedsiębiorczość, także wśród osób zagrożonych bezrobociem i ma realny wkład do polskiego PKB.

24. lipiec 2024 21:02