28.06.2024 / 12:29
StoryEditor

Agnieszka Majewska zastępuje Adama Abramowicza na stanowisku rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Agnieszka Majewska, rzeczniczka MŚP
23 czerwca br. premier Donald Tusk powołał na stanowisko rzeczniczki Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszkę Majewską. Za kadencji Adama Abramowicza pełniła ona funkcję pełnomocniczki terenowej rzecznika MŚP w Gdańsku.

 

Agnieszka Majewska obejmuje stanowisko Rzecznika MŚP z dniem 25 czerwca 2024 r. Ukończyła studia administracyjne na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała stopień magistra administracji, a także studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskała stopień magistra prawa. W 2010 r. zdała egzamin sędziowski oraz uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku.

Ekspertka z zakresu prawa administracyjnego

Jest radcą prawnym z dwudziestoletnim stażem w stosowaniu prawa administracyjnego i gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Sądzie Rejonowym w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito oraz Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia z postępowania administracyjnego. Ekspertka z zakresu prawa administracyjnego, autorka licznych wystąpień podczas konferencji naukowych i popularno-naukowych.

W latach 2019-2024 pełniła funkcję pełnomocnika terenowego rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku, prowadząc bliski dialog i współpracę z organizacjami pracodawców i otoczenia biznesu. Z sukcesem prowadziła liczne interwencje w obronie praw przedsiębiorców.

Działaczka społeczna

Członkini Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz wiceprzewodnicząca Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości, a także ekspertka w Pomorskim Zespole ds. Kobiet.

Rzecznik MŚP to niezależny organ stojący na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, reprezentujący ich w sporach z administracją państwową i opiniujący projekty aktów prawnych dotyczących spraw gospodarczych.

Kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Abramowicza upłynęła w ubiegłym tygodniu. Nową rzeczniczkę zgodnie z ustawą powołał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rozwoju i technologii po zaopiniowaniu kandydatury przez organizacje pracodawców. Kadencja rzecznika trwa 6 lat.

24. lipiec 2024 21:20