03.04.2024 / 10:12
StoryEditor

Pracodawca dofinansuje nie tylko okulary. Sprawdź co jeszcze

Oprócz dofinansownia okularów pracownik może liczyć też na wsparcie przy zakupie soczewek kontaktowych.
Już 72 procent Polaków ma stwierdzoną wadę wzroku, ponad połowa społeczeństwa korzysta z okularów, a ok. 1 mln z soczewek kontaktowych. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki nowym przepisom pracownicy otrzymają dofinansowanie również na zakup szkieł.

Warto natomiast zwrócić uwagę na fakt, że w zakresie refundacji szkieł kontaktowych obowiązują obecnie jeszcze pewne ograniczenia. Nowe zasady dotyczą bowiem jedynie tych stanowisk, które zostały utworzone po 17 listopada 2023 roku. Pracodawcy zatrudniający osoby przed wskazaną datą mają określony czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Muszą to zrobić do 17 maja 2024 roku. Wówczas wszyscy pracownicy, bez względu na datę utworzenia stanowiska, będą mogli cieszyć się wsparciem finansowym na zakup soczewek kontaktowych

- Wprowadzenie refundacji dla soczewek kontaktowych jest oczywiście podyktowane dbałością pracodawców o dobrostan swoich pracowników. Poprawa stanu zdrowia osób zatrudnionych, w tym opieka nad ich wzrokiem, przekłada się bezpośrednio na ich komfort pracy oraz ogólne samopoczucie. Pracownicy czują się docenieni większym wsparciem w zakresie opieki zdrowotnej - poprawa zdrowia i komfortu pracy może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i motywacji do pracy, co przekłada się na lojalność wobec pracodawcy. Natomiast liczne są również obopólne korzyści tego rozwiązania. Poprawa stanu zdrowia oczu może również przyczynić się do zmniejszenia absencji z powodu problemów zdrowotnych, co z kolei korzystnie wpływa na wydajność i stabilność zespołu. Natomiast sama już troska o zdrowie pracowników może budować pozytywny wizerunek firmy i szczególnie w kontekście wyzwań kadrowych zwiększyć jej konkurencyjność na rynku pracy  – mówi Monika Grządziela, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. 

Podstawą prawną refundacji jest dokument wystawiony przez lekarza medycyny pracy. Potwierdza zalecenia lekarza-okulisty i wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które wykazały potrzebę stosowania jednorazowych szkieł kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Zaświadczenie jest podstawą refundacji aż do kolejnych badań okresowych, chyba że lekarz medycyny pracy wcześniej zmieni swoje zalecenia.

- Warto pamiętać, że w związku ze zmianami i rozszerzeniem zakresu refundacji, pracodawcy wraz z ekspertem ds. BHP zobligowani są do aktualizacji regulaminów pracy, regulaminów pracy zdalnej, zasad refundacji, a ekspert BHP również do aktualizacji instrukcji, procedur oraz ocen ryzyka – w kontekście możliwości wykonywania obowiązków również w soczewkach kontaktowych – podsumowuje Monika Grządziela.

23. czerwiec 2024 14:01