24.11.2023 / 11:04
StoryEditor

SPAR Group uprzedza inwestorów, że jej zyski będą znacznie niższe niż rok wcześniej

Na zdj. sklep SPAR w Polsce/zdjęcie ilustracyjnemateriały prasowe
Grupa SPAR, notowana na giełdzie w Johannesburgu (JSE), jest w trakcie opracowywania sprawozdania finansowego za miniony rok finansowy, zakończony 30 września 2023 r. Zgodnie z miejscowymi regulacjami, jeśli firma ustali, że wyniki finansowe za dany okres będą się różnić od ubiegłorocznych o co najmniej 20 proc., jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia akcjonariuszy o tym fakcie.

Spółka SPAR, kierując się przepisami obowiązującymi na JSE, poinformowała akcjonariuszy o przewidywanym znacznym spadku zysku operacyjnego. Według wstępnych szacunków wyniesie on od 1,6 do 2,0 miliarda randów, wobec 3,4 mld randów rok wcześniej (1 rand = 0,21 zł). Spadek zysków automatycznie przekłada się na spadek dywidendy.

Według tych szacunków, dywidenda w ujęciu HEPS (headline EPS – bez uwzględnienia sprzedaży czy likwidacji części składowych biznesu) spadnie od -53 proc. do -43 proc. Dywidenda w ujęciu EPS spadnie od -86 proc. do -76 proc.

Kłopoty w Polsce...

Jak wyjaśnia spółka, wyzwania mające wpływ na zyskowność biznesu, raportowane w pierwszym półroczu roku finansowego, miały miejsce także w drugim półroczu. W tej sytuacji rada dyrektorów podtrzymała swoją decyzję o rozpoczęciu procedury sprzedaży biznesu w Polsce.

Według szacunków przeprowadzonych w SPAR Polska w związku z tą decyzją, prognozowana utrata wartości jej kapitału materialnego i niematerialnego sięgnie 440 mln randów.

... i na innych rynkach

Jak czytamy w komunikacie, kłopoty nie ominęły Grupy SPAR także na innych rynkach. W swoim rodzimym RPA nie udało się wdrożyć nowego systemu ERP IT, który miał zarządzać centrum dystrybucyjnym w KwaZulu-Natal, co bardzo negatywnie wpłynęło na sprzedaż w tym kraju – firma straciła ok. 1,6 mld randów obrotu oraz ok. 720 mln randów spodziewanych zysków operacyjnych.

Z kolei w Irlandii SPAR był zmuszony zmodyfikować strategię dotyczącą własnego przerobu mięsa, na skutek czego aktywa biznesowe spółki ucierpiały na kwotę ok. 120 mln randów.

Wszystkie powyższe trudności przyczynią się do obniżenia zysków, przy czym większość, 1,4 mld randów, to strata w wyniku zdarzeń jednorazowych.

Przypomnijmy, że pod koniec września 2023 r. Grupa SPAR ogłosiła decyzję o podjęciu strategicznych kroków w kierunku sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Spółka zapewnia jednak, że wbrew doniesieniom prasowym jej decyzja nie oznacza wcale końca marki SPAR w Polsce. Plan zakłada utrzymanie, dalszy rozwój i wspieranie biznesu do czasu znalezienia wiarygodnego inwestora, który będzie mógł dalej rozwijać markę SPAR.

„Marka SPAR w Polsce będzie nadal rozwijana pod okiem nowego licencjonowanego partnera SPAR International” – informuje spółka.

Obecne partnerskie i własne sklepy detaliczne mają w dalszym ciągu działać pod marką SPAR. Będą obsługiwane z dwóch istniejących Centrów Dystrybucyjnych zlokalizowanych w Koninku i Czeladzi.

23. czerwiec 2024 18:57