28.12.2023 / 16:12
StoryEditor

Więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców

the girl holds in her hands banknotes money polish zlotys and pennies coins salary for paymentShutterstock
Jak informuje Biuro Informacji Kredytowej - w listopadzie 2023 roku, w porównaniu do listopada 2022 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (wzrost 21,7 proc.) i na wyższą wartość (wzrost o 32,6 proc.). W tym gronie są też przedsiębiorcy prowadzący działalność na zasadzie franczyzy czy też ajencji.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+40,2 proc.) i kredytów inwestycyjnych (+3,2 proc.), a mniej kredytów w rachunku bieżącym (-2,0 proc.). W ujęciu wartościowym dynamikę wzrostu odnotowały kredyty obrotowe (+56,6 proc.) oraz kredyty inwestycyjne (+83,3 proc.). Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (-6,6 proc.).

W okresie styczeń – listopad 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+13,3 proc.) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+12,5 proc.). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-7,3 proc.) i o niższej wartość (-7,3 proc.) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych odpowiednio: (+21,1 proc.) i (+20,3 proc.) oraz kredytów w rachunku bieżącym: (+0,2 proc.) i (+4,9 proc.).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,24 proc. w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w listopadzie 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty  inwestycyjne 2,96 proc., kredyty w rachunku bieżącym 3,92 proc., oraz kredyty obrotowe 9,06 proc. W listopadzie 2023 r. w porównaniu do października 2023 r. polepszył się (obniżył) ogólny Indeks jakości o (-0,41).

Natomiast w okresie 12 miesięcy czyli w porównaniu do listopada 2022 r., ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,46). W okresie 12- miesięcznym polepszyły się (spadły) także Indeksy wszystkich rodzajów kredytów: kredytów inwestycyjnych (-0,82), kredytów obrotowych (-0,72) oraz kredytów w rachunku bieżącym (-0,09). 

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów

Na 13,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 6,8 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,7 proc.) i 3,4 tys. handlowe (24,3 proc.). Jak informuje BIK, łącznie 73 procent udzielonych w listopadzie 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,941 mld zł, banki udzieliły  761 mln zł (39,2 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 577 mln zł (29,7 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów w listopadzie 2023 r. to 68,9 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W listopadzie 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (+23,5 proc.) oraz usług (+21,8 proc.). W ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2022 r., dodatnia dynamika dotyczyła również kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom usługowym (+36,4 proc.) oraz handlowym (+33,1 proc.).

W ciągu jedenastu miesięcy 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+14,5 proc.) oraz budowlanych (+13,2 proc.).

W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+16,6 proc.) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+13,6 proc.) usługowym.

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 5,61 proc. oraz handlowe (5,45 proc.). Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwa i wyniósł on 4,73 proc.. 

W porównaniu do listopada 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) tylko w przypadku firm produkcyjnych (+0,52). Indeks polepszył się (spadł) w branży usługowej (-0,87) oraz budownictwie (-0,61). 

 

23. czerwiec 2024 19:31