17.05.2024 / 15:20
StoryEditor

Dobra wiadomość dla franczyzobiorców. Świadczenie "babciowe", czyli program "Aktywny Rodzic" będzie dostępne także dla przedsiębiorców

Babciowe także dla przedsiębiorców (Shutterstock)Shutterstock
Sejm RP przyjął ustawę wprowadzającą program "Aktywny Rodzic", który będzie wspierał rodziców w aktywności zawodowej i wychowaniu dziecka. Ze świadczeń będą mogli skorzystać nie tylko pracownicy, ale też przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki.

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – "Aktywny rodzic" – została uchwalona przez Sejm i skierowana do prac w Senacie. Wprowadza ona świadczenia na opiekę dla dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, dostępne dla pracowników oraz dla rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Świadczenie tzw. aktywni rodzice w pracy w wysokości 1500 zł miesięcznie (1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) będą mogli otrzymywać rodzice aktywni zawodowo lub prowadzący działalność gospodarczą.

Drugi rodzaj wsparcia to dopłata do kosztów żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, w tej samej wysokości, jednak nie wyższa niż ponoszone faktycznie opłaty.

Trzecia forma to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla rodziców nie pracujących ani nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać ze świadczenie muszą być zgłoszeni do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, wyliczanego od podstawy w łącznej wysokości dla obojga rodziców wynoszącej nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym podstawa dla jednego rodzica nie może być niższa niż 50 proc.

Aby rodzina mogła skorzystać ze świadczenia, oboje rodzice muszą być aktywni zawodowo.

 

 

 

21. czerwiec 2024 06:30