21.11.2023 / 00:00
StoryEditor

Rotacja pracowników w branży spożywczej wyzwaniem dla producentów

Pracownicy z Ukrainy pracują też licznie w branży handlu detalicznego.
Z danych Gremi Personal wynika, że średni czas pracy w branży spożywczej to pięć miesięcy. Wysoka rotacja to spore wyzwanie dla firm handlowych i produkcyjnych. Solidne wsparcie zapewniają pracownicy z Ukrainy.

W portfolio Gremi Personal pracownicy zagraniczni w tej branży to ok. 20 proc. wszystkich pracowników zagranicznych roczne. Przeciętny pracownik branży spożywczej zatrudniony przez Gremi Personal to kobieta z Ukrainy – w każdym przedziale wiekowym jest ich od ponad 2/3 ogółu zatrudnionych. Pracownicy z Ukrainy stanowią 91,2 proc. wszystkich obcokrajowców zatrudnionych w branży spożywczej – z czego 79,3 proc. to kobiety, a 20,7 proc. mężczyźni. Najliczniejsze grupy wiekowe to osoby w wieku 40-49 lat (32,8 proc.) oraz 50+ (29,3 proc.) – w obu grupach kobiety stanowią ponad 80 proc. W innych branżach (logistyka, automotive) najliczniejsze grupy wiekowe są o jedną, a nawet dwie dekady młodsze.

Pozostałe narodowości to białoruskie (4,7 proc.), mołdawskie (3,1 proc.), gruzińskie (0,8 proc.) oraz litewskie (0,2  proc.). Co ciekawe, w każdej z tych grup narodowych przeważają mężczyźni – od 60,9 proc. wśród Białorusinów do 73,3 proc. Mołdawian.

– Młodzi ludzie bez kwalifikacji pracy szukają najczęściej w sektorze HoReCa, ale też chętniej przekwalifikowują się i zdobywają nowe umiejętności, jak np. uprawnienia UDT potrzebne w logistyce i e-commerce. Tysiące kobiet, które przybyło do Polski jako uchodźczynie Ukrainy, wcześniej pracowały w przemyśle spożywczym. Ukraina jest jednym z największych producentów tej branży w Europie, tam w tym sektorze również pracują głównie ludzie 40+ – wyjaśnia Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal.

Dwa lata temu liczba kobiet z Ukrainy pracujących w branży spożywczej wynosiła zaledwie 58,3 proc. Wzrost zatrudnienia kobiet z Ukrainy o prawie połowę jest bezpośrednio związany z wybuchem rosyjskiej wojny i rekordowej liczny uchodźców, którzy przybyli do Polski w 2022 roku, głównie matek z dziećmi i osobami zależnymi (seniorzy, niepełnosprawni itp.).

Gremi Personal zwraca uwagę, że realia niejako wymusiły na pracodawcach zastosowanie rozwiązań, które pozwoliłyby kobietom w większym stopniu na uczestniczenie w tym segmencie rynku. Jednym z takich instrumentów było podzielenie pracy na dwie, a nawet trzy zmiany.

– Branża – tak jak każda, która nie wymaga szczególnych kwalifikacji, za to pracy manualnej czy pracy fizycznej – jest silnie zależna od pracy cudzoziemców i pomimo tego, że nie jest łatwa, nieustająco rekrutujemy do niej nowych pracowników. Co ma wpływ na to, że jest tak duża rotacja? Wiele zależy od indywidualnego pracownika, bo przeciętne wynagrodzenie jest takie same w innych branżach, a my jako pośrednicy robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zadbać o pracownika – komentuje Damian Guzman.

21. czerwiec 2024 07:33