06.12.2023 / 15:18
StoryEditor

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną w sklepie? Poradnik dla pracodawców

Właściciele sklepów muszą dostosować stanowisko pracy do możliwości osoby niepełnospraqwnej (fot. Shutterstock)Shutterstock
Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną w sklepie – tak samo jak innego pracownika. Najważniejsze są kwalifikacje i kompetencje zawodowe, należy patrzeć na osobę niepełnosprawną przez pryzmat jej potencjału a nie ograniczeń. Należy także zadbać o przystosowanie miejsca pracy dla takiej osoby.

Zatrudniając osobę niepełnosprawną należy oczywiście uwzględnić jej szczególne możliwości psychofizyczne a te są różne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności a także charakteru pracy np. osoby ze schorzeniami narządu ruchu mogą mieć ograniczenia dotyczące dźwigania, osoby niedosłyszące powinny pracować w dobrych warunkach akustycznych, niedowidzące w dobrych warunkach oświetleniowych itp.  

Szkolenia dla pracodawców

Bezpłatne szkolenia dla pracodawców obejmujące szczegółowe zagadnienia związane z oceną możliwości i potrzeb zawodowych osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzi np. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. Szkolenie jest bezpłatne dla pracodawców i finansowane ze środków PFRON

- Najprościej jednak na etapie rozmowy rekrutacyjnej zapytać o ewentualne potrzeby i zakres wsparcia jakiego dana osoba by potrzebowała na danym stanowisku pracy. Wspólnie zastanowić się czy praca w danym charakterze w tym konkretnym przypadku jest możliwa i będzie satysfakcjonująca dla obu stron. Czasami osoby niepełnosprawne z uwagi na swoje ograniczenia zdrowotne są zainteresowane pracą w niepełnym wymiarze godzin więc trzeba rozważyć czy można tego typu rozwiązanie zastosować – zaznacza Magdalena Słonecka- Kuich, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Czas pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zatrudniając osobę niepełnosprawną należy pamiętać też o jej szczególnych uprawnieniach pracowniczych np. Czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem jest to 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Skrócenie czasu pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia. 

Niepełnosprawni, a praca w nocy

Istnieje też zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (nie dotyczy: osób zatrudnionych przy pilnowaniu i gdy na wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz wyrazi zgodę). 

- Dodatkowo osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni, a także zwolnienia w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze 21 dni lub w celu wykonania badań specjalistycznych. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnień od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym – informuje Magdalena Słonecka- Kuich.

Osoba niepełnosprawna ma też prawo do dodatkowej przerwy na usprawnianie lub wypoczynek w wymiarze 15 minut dziennie. (jest to dodatkowe 15 minut do 15 minut przerwy wynikającej z Kodeksu Pracy i przysługującej każdemu pracownikowi.

Stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej powinno być dostosowane do jej psychofizycznych możliwości wszystko zależy więc od konkretnego indywidualnego przypadku. W większości sytuacji stanowisko pracy nie wymaga szczególnego przystosowania.

19. lipiec 2024 04:01