03.01.2024 / 14:57
StoryEditor

Czy ustawa franczyzowa zostanie wprowadzona w życie? Prace nad nią przejmuje Arkadiusz Myrcha

Arkadiusz Myrcha przejmie prace na ustawą dot. franczyzy. Fot: Platforma Obywatelska
Mimo starań środowisk zrzeszających przedsiębiorców działających we franczyzie i ajencji, w minionej kadencji Sejmu nie udało się doprowadzić do finału uchwalenia ustawy franczyzowej. Dopiero 11 grudnia 2023 r. a więc już do Sejmu nowej kadencji, do parlamentu trafił projekt regulacji prawnych. Do jego uchwalenia jeszcze jednak daleka droga. Wiemy natomiast, kto merytorycznie będzie nad nim pracował.

Według ustaleń portalu wiadomoscihandlowe.pl z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości nadzór nad sprawami dotyczącymi prawnych regulacji franczyzy i innych kwestii z nią związanych pełnił będzie sekretarz stanu Arkadiusz Myrcha. To poseł Platformy Obywatelskiej zasiadający w Sejmie od 2015 r. W ubiegłej kadencji był przewodniczącym sejmowej Komisji Ustawodawczej, a na początku obecnej kadencji - przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (przestał pełnić tę funkcję w związku z powołaniem na stanowisko sekretarza stanu w MS).

Natomiast w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego za kwestie związane z franczyzą w praktyce odpowiadał Marcin Sławecki, polityk Suwerennej Polski i szef Gabinetu Politycznego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Kierował powołanym w kwietniu 2022 r. przez Ziobrę zespołem ds. franczyzy, którego zadaniem było przeanalizowanie zagadnień związanych z franczyzą i wypracowanie propozycji legislacyjnych w tym zakresie. Za projekt ustawy franczyzowej przygotowany przez MS formalnie odpowiadał sekretarz stanu Marcin Warchoł.

Projekt ustawy franczyzowej. Co zawiera?

W projekcie ustawy franczyzowej złożonym w Sejmie w grudniu 2023 r. pojawiły się takie rozwiązania, jak wprowadzenie definicji umowy franczyzowej i wymogu dostarczenia tzw. prospektu franczyzowego potencjalnym franczyzobiorcom nie później niż na 14 dni przed zawarciem umowy franczyzy (przewidziano katalog elementów, które powinny się w nim znaleźć). Zaproponowano również uregulowanie terminów wypowiadania umowy franczyzowej i zakazu konkurencji.

Czy ustawa franczyzowa ma szansę być uchwalona?

Po wyborach i zmianie władzy w kraju franczyzodawcy i franczyzobiorcy zastanawiają się, czy tzw. koalicja 15 października zamierza kontynuować prace nad uregulowaniem franczyzy, czy może je porzuci. W trakcie jesiennej kampanii wyborczej nie odnotowaliśmy żadnych wypowiedzi na ten temat po stronie polityków Koalicji Obywatelskiej ani Trzeciej Drogi. Walkę o wzmocnienie pozycji franczyzobiorców zapowiedziała natomiast partia Razem, zapowiadając własny projekt ustawy, który potencjalnie mógłby zostać zaprezentowany w pierwszym kwartale 2024 r. 

Szczególnie istotna wydaje się kwesta, co na temat konieczności uchwalenia ustawy franczyzowej (lub braku takiej potrzeby) uważa Ministerstwo Sprawiedliwości już pod kierownictwem Adama Bodnara. Resort ten będzie reprezentować stronę rządową w parlamencie, jeśli projekt złożony w Sejmie 11 grudnia będzie procedowany (jak dotąd projekt nie otrzymał nawet numeru druku). Ministerstwo Sprawiedliwości może się starać poszerzyć (lub zawęzić) zakres projektu, "zrestartować" prace nad nim, lub wręcz całkowicie się od niego odciąć. Na razie wszystko wskazuje na to, że decyzje o kierunku działań jeszcze nie zapadły. Choć w MS Bodnara szybko dokonano podziału kompetencji pomiędzy członków nowego kierownictwa, to jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości priorytetem dla resortu będą kwestie związane z praworządnością w Polsce.

Czy i kiedy przyjdzie pora na pochylenie się na poważnie nad tematem franczyzy? "Zapewniamy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w kwestii przepisów regulujących franczyzę jest otwarte na dialog z każdym przedstawicielem strony społecznej. Eksperci Ministerstwa Sprawiedliwości wnikliwie analizują wszystkie projekty ustaw dotyczące tej formy działalności, w tym także te sporządzone i złożone w poprzednich kadencjach parlamentu" - napisało biuro prasowe resortu w odpowiedzi na pytania portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Resort dodał, że jego kierownictwo "rozważa kontynuowanie prac zespołu eksperckiego do spraw franczyzy". Podkreślono zarazem, że skład zespołu oraz przedmiot i zakres prac "mogą ulec modyfikacjom". Chodzi oczywiście o wspomniany już zespół powołany w kwietniu 2022 r., który teoretycznie zakończył swoje prace.

Propozycje małych przedsiębiorców

Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców, zreszające głównie byłych franczyzobiorców Żabki, poproszone przez nas o komentarz wyraziło zadowolenie z deklaracji MS o otwartości na rozmowy o franczyzie ze stroną społeczną napisało: "Mamy nadzieję, że w dialogu głos franczyzobiorców będzie brany pod uwagę na równi ze stanowiskiem franczyzodawców. Niestety, wcześniej franczyzobiorcy pełnili rolę czysto dekoracyjną w rozmowach o kierunku zmian".

Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało wprost na nasze pytania, o to, czy projekt ustawy franczyzowej powinien powstać od nowa, ani czy za ewentualny kompleksowy projekt powinien odpowiadać inny resort - a jeśli tak, to konkretnie który.

23. czerwiec 2024 20:31