10.05.2024 / 12:50
StoryEditor

Eurocash wspiera transformację energetyczną franczyzobiorców

Grupa w swoich działaniach mocno stawia na ekologię
W 2023 r. Eurocash nie tylko istotnie zmniejszył emisje CO2 - już o 30 proc. w stosunku do bazowego roku 2020; ale też zwiększył deklarację ich redukcji z 42 do 47,7 proc. do 2030 r. Poza tym usystematyzował oczekiwania wobec dostawców, wspierał w transformacji energetycznej franczyzobiorców, a za strategię i praktyki związane z polityką pracowniczą został doceniony prestiżowym certyfikatem Top Employer.

Te i inne działania w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupa podsumowała w opublikowanym właśnie raporcie za 2023 rok, który został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI.

– 2023 to po pierwsze rok, w którym pracowaliśmy nad realizacją naszej strategii biznesowej, a po drugie intensywny czas wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Konsekwentnie wcielamy ją w życie, ale też aktualizujemy. Jesteśmy w trakcie przedefiniowywania wybranych elementów. Chcemy, żeby nasza strategia uwzględniała najbardziej aktualne i zgodne z obecnym stanem wiedzy rozwiązania – czy to z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu, czy z obszaru polityki personalnej, społecznej i ładu korporacyjnego. Zależy nam również na tym, żeby mocno dotykała filarów naszej działalności, czyli odpowiedzialnej współpracy z klientami i dystrybucji zrównoważonych produktów – mówi Grzegorz Czekalski, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonego rozwoju w Grupie Eurocash.

Po pierwsze: dekarbonizacja. Także z dostawcami

W 2023 r. rynkowy lider zweryfikował i zwiększył związane z dekarbonizacją cele wpisane rok wcześniej na listę Science Based Targets Initiative. Grupa zobowiązała się do redukcji emisji CO2, nie o 42 proc., a o przynajmniej 47,7 proc. do 2030 r. Ta deklaracja dotyczy zakresu 1, czyli emisji bezpośrednich powstałych w źródłach Grupy lub przez nią nadzorowanych, oraz zakresu 2, który stanowią pośrednie emisje powstałe poza Grupą, w związku z zużywaniem przez nią importowanej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu. Jednocześnie w samym 2023 r. wielkość emisji CO2 w związku z działalnością Eurocash zmniejszyła się aż o 29,6 proc. w stosunku do bazowego roku 2020.

W zakresie 3, który obejmuje inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości organizacji, Eurocash angażuje swoich kluczowych dostawców do wyznaczenia własnych celów dekarbonizacyjnych.

- Warto podkreślić, że grono dostawców handlowych i niehandlowych Grupy tworzy obecnie niemal 20 tys. podmiotów, a w przypadku Eurocash emisje w zakresie 3 stanowią aż 90 proc. wszystkich generowanych. Tylko poprzez wspólną pracę na całym łańcuchu wartości, w ścisłym porozumieniu z naszymi z dostawcami, możemy sprostać wyzwaniom i kształtować zrównoważoną przyszłość – podkreśla Grzegorz Czekalski.

W okresie objętym raportem zostały przygotowane dokumenty, które systematyzują wymagania Grupy wobec partnerów biznesowych. Także odsetek dostawców, u których Eurocash potwierdził zgodność z ich własnymi deklaracjami ESG, wzrósł w 2023 r. z 20 do 37 proc.

Mniej energii, kilometrów i zmarnowanej żywności

Działań na rzecz środowiska w najnowszym raporcie Eurocash jest więcej. W 2023 r. Grupa wspierała franczyzobiorców w transformacji energetycznej. Optymalizowała też procesy logistyczne, co w sumie, dzięki kilku różnym projektom, pozwoliło zmniejszyć liczbę przejechanych kilometrów w Eurocash Logistyka o ponad 3 mln. Zwiększył się natomiast udział samochodów z napędem hybrydowym we flocie samochodów osobowych Eurocash - do poziomu ok. 92 proc.

Grupa przez cały rok działała również na rzecz niemarnowania żywności - zarówno w ramach kampanii edukacyjnej „Szanujemy, nie marnujemy”, jak i przekazując produkty organizacjom pozarządowym. W sumie w całym 2023 r. Eurocash przekazał na rzecz potrzebujących ponad 232 tony żywności.

Jeden z największych, a teraz też najlepszych pracodawców

W 2023 r. Eurocash oficjalnie dołączył też do grona najlepszych polskich pracodawców, otrzymując prestiżowy certyfikat Top Employer 2024. Jednocześnie Grupa podejmowała kolejne działania na rzecz budowy przyjaznego, transparentnego, rozwijającego środowiska pracy. Wdrożono politykę różnorodności, ustandaryzowano pracę zdalną i kontynuowano działania w obszarze wellbeingu. 2023 rok w Eurocash to także liczne kampanie BHP, akcje prozdrowotne i szkolenia, które w sumie „zajęły” pracownikom Grupy aż 68,5 tys. godzin.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash adresuje także inne wyzwania, jak np. rozwój przedsiębiorczości. W 2023 r. z różnych form edukacyjnych dostarczanych przez Akademię Umiejętności Eurocash skorzystało ponad 17 tys. osób - detalistów i pracowników lokalnych sklepów. 4,5 tys. osób wzięło udział w warsztatach stacjonarnych w sklepach. To nie wszystko: w 2023 r. Eurocash świętował też 10-lecie Fundacji Eurocash i jej programów stypendialnych. Warto nadmienić, że kwota, jaką Fundacja przekazała do tej pory w ramach stypendiów opiekuńczych i talentowych dzieciom pracowników, właścicieli i personelu współpracujących z Eurocash sklepów sięga już niemal 10 mln zł.

20. lipiec 2024 12:20