Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.

ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa (uwaga, nowy adres od maja 2022 r.!)
tel.: +48 519 042 659
KRS 0000079655 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 4 650 000 zł
NIP: 525-22-27-438
REGON: 017462693

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. jest członkiem grupy wydawniczej LPV GmbH, która jest własnością firmy Landwirtschaftsverlag GmbH.

21. luty 2024 12:59