StoryEditor

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

FRANCZYZA W HANDLU

Spis treści

 1. O nas. 2
 2. Postanowienia ogólne. 2
 3. Podmiot odpowiedzialny oraz przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu. 2
 4. Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane. 4
 5. Jakie prawa Ci przysługują. 4
 6. Jak będziemy się z Tobą kontaktować. 5
 7. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie. 6
 8. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające i odbiorcy danych: 6
 9. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych. 7
 10. Retencja danych. 7
 11. Upoważnienia. 7
 12. Pliki cookie. 8

 

I. O nas

Postanowienia dalsze stanowią tzw. politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące przetwarzania informacji, w tym danych osobowych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079655, NIP 5252227438 – zwane dalej „Usługodawcą”. W dalszej części Polityki Prywatności określana razem z powiązanymi spółkami krajowymi i zagranicznymi również jako „Grupa”. W niniejszej polityce skupiono się w szczeg...

14. lipiec 2024 01:24