08.07.2024 / 13:03
StoryEditor

Amerykańska korporacja finansowa FMR LLC zwiększyła swój pakiet akcji Grupy Eurocash

Amerykański fundusz powiększył udziały w Eurocashu (fot. Shutterstock)Shutterstock
Spółka FMR LLC, znana też jako Fidelity Investments zwiększyła swój pakiet akcji Grupy Eurocash i obecnie dysponuje ponad 5 proc. kapitału zakładowego – informuje zarząd Eurocash, zgodnie z wymogami prawnymi.

Zarząd Eurocashu informuje w komunikacie giełdowym z 4 lipca, że FMR LLC posiada obecnie 6 980 160 akcji stanowiących 5,016 proc. kapitału zakładowego Grupy Eurocash. Amerykanom przysługuje tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,016 proc. udziału w całości.

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, giełdowe spółki mają obowiązek informować o akcjonariuszach, których pakiet akcji pozwala kontrolować ponad 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Wielka czwórka inwestorów

Do tej pory (dane na 24 czerwca) było trzech takich akcjonariuszy. Największym pakietem dysponuje spółka Politra B.V. S.a r.l., kontrolowana przez wieloletniego prezesa Luisa Amarala. W jej portfolio znajduje się 63,19 proc. akcji i tyle samo głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ma 7.41 proc. głosów, a Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 10.3 proc. głosów na walnym.

FMR znana też jako Fidelity Investments, to amerykańska korporacja finansowa, która specjalizuje się w zarządzaniu aktywami i funduszami powierniczymi, ale także świadczy usługi finansowe, ubezpieczeniowe i doradcze.

Na koniec 2023 roku zarządzała aktywami wartymi prawie 5 bilionów dolarów. W sumie administrowała aktywami, których wartość wycenia się na 12,6 biliona dolarów.

19. lipiec 2024 04:01