07.12.2023 / 11:23
StoryEditor

Niekorzystna dla przedsiębiorców uchwała Sądu Najwyższego dotycząca podstaw wymiaru składek

Rzecznik MŚP Adam Abramowiczmat.prasowe
Sąd Najwyższy wydał niekorzystną dla przedsiębiorców uchwałę dotyczącą podstaw wymiaru składek. Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz wydał oświadczenie w tej sprawie.

W dniu 29 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie Siedmiu Sędziów podjął uchwałę, która   kłóci   się   zdaniem   Rzecznika   z dotychczasowym orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Zgodnie z dotychczasową Uchwałą Sądu z dnia 21 kwietnia 2010 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność  jako  podstawy  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne,  jeśli  mieści  się  ona  w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

"Pomimo aktualności Uchwały z 21 kwietnia 2010 r. Sąd Najwyższy w dniu wczorajszym stwierdził, że organ rentowy w przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez ubezpieczonego, nie negując tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru   składek   na   te   ubezpieczania   w   sytuacji,   gdy   w   początkowym   okresie   prowadzenia   tej działalności   ubezpieczony   deklaruje   podstawę   wymiaru   składki,   której   wysokość   nie   ma odzwierciedlenia w przychodach, zaś w kolejnych miesiącach realizuje się ryzyko socjalne, którego wystąpienie było pewne w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej” – czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP.

Zdaniem Rzecznika MŚP ZUS może interpretować   na   niekorzyść   przedsiębiorców   sformułowania "początkowy   okres   prowadzenia działalności”.

"Organ rentowy może uznawać, iż początkowy okres prowadzenia działalności to nie tylko pierwszy miesiąc jej prowadzenia, ale i pierwszy kwartał, a nawet pierwszy rok. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada br. nie tylko kłóci się z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym, ale i z wyraźnie wyartykułowaną wolą prawodawcy. Mam nadzieję, że pomimo   tej   Uchwały, ZUS   zgodnie   z   ustawą   o   ubezpieczeniach   społecznych   oraz   zasadami konstytucji Biznesu zaprzestanie nękania kobiet prowadzących działalność gospodarczą” apeluje w oświadczeniu Adam Abramowicz.  

23. czerwiec 2024 20:21